NOWOŚCI

Połączenie cementu, kruszywa, wody i domieszek chemicznych, które tworzą razem, jeden z najbardziej powszechnych wyrobów budowlanych we współczesnym budownictwie. 

Beton jest bardzo trwałym materiałem budowlanym, bez którego nie może powstać żadna konstrukcja. Jako producent betonu oferujemy szeroką ofertę mieszanek betonowych, które spełniają Polską Normę PN-EN 206+A1:2016-12 Beton.
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Zautomatyzowane sterowanie procesem produkcji oraz wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji gwarantuje wysoką jakość i powtarzalność wymaganych parametrów mieszanek betonowych.

Mieszanki cementowe

Stabilizcja

Jest to mieszanka cementowa, która przeznaczona jest do budowy dróg. Jest to grunt stabilizowany cementem wyprodukowany według normy PN-S 96012:1997:

Rm = 0,5 – 1,5 MPa

Rm = 1,5 – 2,5 MPa

Rm = 2,5 – 5,0 MPa

Cementowe podkłady podłogowe

Szlichta

Prawidłowo wylana posadzka wymaga odpowiedniego podkładu, aby dobrze wyrównać poziom i mieć pewność, że posadzka będzie trwała, bez pęknięć i rys. Szlichtę stosuje się m.in. pod: podłogę drewnianą, płytki, posadzki żywiczne, parkiet czy panele.

Beton niekonstrukcyjny

Taki beton służy jako warstwa podkładowa pod fundamenty, układana bezpośrednio na gruncie w wykopie, która zwykle ma około 10 -15 cm grubości. Jego niska wytrzymałość ma również za zadanie przejmować naprężenia na skutek osiadania gruntu. Nasza firma oferuje:

C 8/10
C 12/15

Beton konstrukcyjny

Połączenie cementu, kruszywa, wody i domieszek uplastyczniających. Zastosowanie odpowiedniej proporcji sprawia, że beton uzyskuje różne klasy wytrzymałości. Beton ten stosowany jest w niemal każdej konstrukcji elementów nośnych obiektów, takich jak: fundamenty, ściany, belki, stropy, schody, drogi czy mosty. Oferujemy:
C 16/20, C 20/25, C 25/30,
C 30/37 – często ujęty jest w projekcie budowlanym na takich elementach jak słupy podtrzymujące stropy oraz podciągi znacznej rozpiętości.
C 35/45, – jest beton o bardzo wysokiej wytrzymałości, który w połączeniu z innymi cechami betonu np. takimi jak W8 F150, jest używany do budowy dróg.
C 40/50, C45/55, C50/60 i więcej – są to betony o bardzo wysokiej wytrzymałości, które są wykorzystywane do budowy dróg, wiaduktów, mostów oraz innych wysokich budowli.

Betony specjalne

wyrób budowlany o ściśle określonych właściwościach, np. o zwiększonej elastyczności, wytrzymałości i konsystencji, które dodatkowo spełniają odpowiednie wymagania.
Produkujemy:
Beton posadzkowy,
Beton samopoziomujący,
Beton samozagęszczalny SCC,
Beton wysokiej wytrzymałości BWW,
Beton architektoniczny,
Beton hydrotechniczny,
Beton wodoszczelny,
Beton jamisty,
Beton ekspansywny
Beton ciężki,
Keramzytobeton (beton lekki).

Laboratorium

Posiadamy własne laboratorium, w którym prowadzimy stały nadzór i badania kontrolne surowców i mieszanek betonowych. W zakładowym laboratorium nie tylko projektujemy skład mieszanek betonowych, ale również badamy poszczególne cechy betonu na życzenie klienta. Dzięki prowadzonej Zakładowej Kontroli Produkcji stale nadzorujemy jakość używanych surowców oraz produkowanych wyrobów.

Translate »