Projekt UE

paź 23, 2020 | Projekty unijne

Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, RPOWP 2014-2020
Zakład Produkcyjno-Budowlany „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna z siedzibą w Brodzie Małym informuje, że zawarł umowę nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0153/17-00 na realizację projektu pn.:

„Produkcja innowacyjnych prefabrykatów betonowych sposobem na wzrost konkurencyjności i dalszy rozwój działalności Zakładu Produkcyjno-Budowlanego „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Opis projektu:

Realizacja projektu związana jest z wdrożeniem przez Zakład Produkcyjno-Budowlany „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna nowatorskiej technologii produkcji prefabrykatów betonowych, a w jej następstwie zaoferowaniu znacząco udoskonalonych wyrobów gotowych w postaci bloczków betonowych oraz pustaków wentylacyjnych dwu- i trzykomorowych o zmienionych właściwościach fiz. W tym celu projekt zakłada przeprowadzenie działań inwestycyjnych związanych z zakupem nowoczesnych maszyn i urządzeń, które zostaną włączone do procesu technologicznego produkcji innowacyjnych prefabrykatów betonowych, takich jak: recykler do pozostałości ciekłego betonu, formy do bloczków betonowych oraz pustaków wentylacyjnych dwu- i trzykomorowych, ładowarka kołowa oraz zautomatyzowana owijarka pionowa do palet.

Inwestycja związana jest bezpośrednio z wdrożeniem przez Wnioskodawcę zakończonych prac B+R we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, w wyniku czego na rynek wprowadzone zostaną innowacyjne prefabrykaty betonowe, tj. bloczki betonowe i pustaki wentylacyjne dwu- i trzykomorowe o znacząco ulepszonych właściwościach w zakresie wytrzymałości mechanicznej na ściskanie oraz wyższym stopniu zagęszczenia wyrobu.
Projekt zakłada wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i marketingowej.

Beneficjent: Zakład Produkcyjno-Budowlany „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna.
Województwo: Podlaskie
Miejscowość: Bród Mały
Wartość projektu: 1.382.720,00 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 562.081,30 PLN

 

 

Translate »