Projekty realizowane z udziałem Funduszy Unii Europejskiej

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, RPOWP 2014-2020

Zakład Produkcyjno-Budowlany „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna z siedzibą w Brodzie Małym informuje, że zawarł umowę nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0153/17-00 na realizację projektu pn.:

„Produkcja innowacyjnych prefabrykatów betonowych sposobem na wzrost konkurencyjności i dalszy rozwój działalności Zakładu Produkcyjno-Budowlanego „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Opis projektu: Realizacja projektu związana jest z wdrożeniem przez Zakład Produkcyjno-Budowlany „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna nowatorskiej technologii produkcji prefabrykatów betonowych, a w jej następstwie zaoferowaniu znacząco udoskonalonych wyrobów gotowych w postaci bloczków betonowych oraz pustaków wentylacyjnych dwu- i trzykomorowych o zmienionych właściwościach fiz. W tym celu projekt zakłada przeprowadzenie działań inwestycyjnych związanych z zakupem nowoczesnych maszyn i urządzeń, które zostaną włączone do procesu technologicznego produkcji innowacyjnych prefabrykatów betonowych, takich jak: recykler do pozostałości ciekłego betonu, formy do bloczków betonowych oraz pustaków wentylacyjnych dwu- i trzykomorowych, ładowarka kołowa oraz zautomatyzowana owijarka pionowa do palet.

Inwestycja związana jest bezpośrednio z wdrożeniem przez Wnioskodawcę zakończonych prac B+R we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, w wyniku czego na rynek wprowadzone zostaną innowacyjne prefabrykaty betonowe, tj. bloczki betonowe i pustaki wentylacyjne dwu- i trzykomorowe o znacząco ulepszonych właściwościach w zakresie wytrzymałości mechanicznej na ściskanie oraz wyższym stopniu zagęszczenia wyrobu.

Projekt zakłada wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i marketingowej.

Beneficjent: Zakład Produkcyjno-Budowlany „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna.

Województwo: podlaskie.

Miejscowość: Bród Mały.

Wartość projektu: 1.382.720,00 PLN

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 562.081,30 PLN


kontakt
napisz do nas
jak do nas trafić
zabacz nas na facebooku
oblicz ilość betonu
dokumenty do pobrania

tel. 87 565 03 22
betonex@suwalki.com.pl
bloczki betonowe - 600 800 325
beton towarowy - 600 800 588
technolog - 728 531 782

stronę wykonał
Zakład Produkcyjno - Budowlany BETONEX Sikorski Sokołowski Sp. j.
Bród Mały 1, 16-402 Suwałki
tel. 87 565 03 22
e-mail: betonex@suwalki.com.pl